Zmiany w SENT, prawie energetycznym i związane z CEWĄ wybudzone...

dodano: 2023-07-04
Letni miesiąc, wakacje, koniec kadencji Sejmu i nagłe "wybudzenie" projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy ? Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw...

Projekt ustawy z początku lutego br., w którym możemy wyróżnić trzy obszary korygowane:
- obszar przemieszczania wyrobów wrażliwych w ramach systemu SENT,
- obrót paliwami ciekłymi na podstawie przepisów prawa energetycznego,
- wdrożenie Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych
wzbudził już na starcie wiele kontrowersji, czego dowodem jest liczba uwag do projektu zgłoszonych...

Projekt ustawy z poziomu strony Rządowego Centrum Legislacji nie dawał oznak życia, bo tylko dodawane były kolejne uwagi i cisza w zakresie nowej wersji projektu ustawy...

Dzisiaj jednak projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej (UD325) stanął na Radzie Ministrów...

Pozostawiając na razie z boku sprawę, czy projekt ten ma szansę na uchwalenie w tej kadencji, bo patrząc na terminarz prac Sejmu, nie wydaje się ....

Warto odnotować, że wiele spraw podnoszących ciśnienie w pierwotnej wersji projektu ustawy zostało zmienionych, w szczególności w obszarze zgłoszeń SENT...

Na razie niestety zdani jesteśmy na dokumenty Ministerstwa Finansów zawierające zestawienie uwag i ich ocenę, bo samego aktualnego projektu ustawy niestety ciągle brak...

Warto jednak odnotować, co wynika z oceny Ministerstwa zgłoszonych uwag do projektu ustawy:

1) mają zniknąć kontrowersyjne przepisy wykluczające możliwość odstępowania od wymierzenia kar w ramach SENT;

2) bufor 10% różnicy w ilości przewożonych wyrobów na podstawie zgłoszeń SENT ma być zachowany;

3) kasowane pierwotnie limity ilościowe w SENT mają przybrać postać uwzględniającą specyfikę biznesów;

4) obszar koncesyjny ma nie być aż tak szeroki jak to pierwotnie zakładano;

5) wdrożenie Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych ma być poprzedzone 18-miesięcznym okresem przejściowym.

Niewątpliwie szybka analiza tabel uwag daje nadzieję, że projekt ustawy, który lada moment zobaczymy na stronie RCL lub sejmowej, będzie dużo bardziej przyjazny niż to pierwotnie zaprezentowano...

Czy ma on jednak szansę na pełną ścieżkę legislacyjną w tej kadencji?

Nie, no chyba że pojawią się dodatkowe posiedzenia Sejmu lub prace nad ustawą "przemkną" przez Sejm i Senat niczym pednolino z wczasowiczami...

Link do projektu ustawy i zestawień uwag znajdą Państwo tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12369056/katalog/12948881#12948881 .

Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia