Nowe rozporządzenie Ministra Energii w sprawie katalogu paliw ciekłych opublikowane

dodano: 2019-11-28
Mamy zwolnioną z Komisji Prawniczej wersję projektu Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Należy zatem oczekiwać, że ta wersja rozporządzenia zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw najpóźniej dnia 1 grudnia 2019 r., a faktycznie najprawdopodobniej w najbliższy piątek. 

O samym rozporządzeniu Ministra Energii pisałem tutaj

Względem wersji przeze mnie komentowanej kilka zmian istotnych nastąpiło.

Na pewno ułatwiono życie podmiotom sprowadzającym produkty klasyfikowane do CN 2707 50 00, bo obowiązek koncesyjny ograniczono tylko do tych produktów, które są przeznaczone do celów napędowych, opałowych lub żeglugowych.

Słusznie, w tym samym duchu doprecyzowano definicję w przypadku alkoholu etylowego skażonego wykorzystywanego do celów paliwowych.

Niestety bez zmian, preparaty smarowe z udziałem olejów mineralnych, klasyfikowane do pozycji CN 3403 pozostały w definicji smarów, których sprowadzanie na krajowy rynek wymaga wcześniejszego wpisu do rejestru podmiotów przywożących prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. O skutkach i obciążeniach administracyjnych w tym zakresie szerzej pisała Gazeta Prawna.

Największa zmiana, a tak naprawdę powrót do pozycji wyjściowej, dotyczy gazu płynnego LPG. Oczywiście ciągle nowością jest objęcie LPG o kodzie CN 2901 10 00 obowiązkiem koncesyjnym. Wycofano się jednak z zapisów w rozporządzeniu, stosownie do których LPG do celów innych niż energetyczne nie byłby uznawany za paliwo ciekłe.

Oczywiście, biorąc pod uwagę fakt, że większość LPG trafia na rynek krajowy z zewnątrz, zabezpiecza to branżę przed ewentualną nieuczciwą konkurencją. Decyzja ta jest w pełni zrozumiała.

Mankamentem jest tylko to, że tak samo się traktuje zbiornikowiec, autocysternę oraz opakowanie jednostkowe 1, 2 lub 5 litrowe, a nawet mniejsze. 

Bardzo ważnym i dobrym rozwiązaniem w prawie energetycznym jest wyłączenie obowiązku koncesyjnego dla gazu LPG przy obrotach rocznych do 10 tys. euro, ale szkoda, że w prawie energetycznym, inaczej niż w akcyzie, nie pomyślano o rozwiązaniu dla wyrobów energetycznych/paliw ciekłych w opakowaniach jednostkowych do 5 litrów/5 kilogramów brutto, gdy paliwa ta nie są przeznaczone do celów napędowych i opałowych. 

Taki stan rzeczy sprawi, że za podmioty energetyczne zostaną uznani przedsiębiorcy, którzy nigdy za adresatów przepisów prawa energetycznego, i słusznie, się nie uznawali.

Kolejna rzecz, znowu warto wskazać na jednostki miary, LPG do celów opałowych, na szczęście co do zasady zwolniony z akcyzy, w ewidencji jest ujmowany w jednostkach objętości (w powiązaniu z wartością opałową), LPG zaś energetycznie jest ujmowane w kilogramach. Akurat przy LPG takich przykładów zmiennych jednostek miary można by podawać więcej, ale mówię małe kroki ujednolicające by się przydały.

Najnowszy projekt rozporządzenia Ministra Energii, być może już nawet przez Ministra podpisany, znajdą Państwo tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12324151/katalog/12624432#12624432 .  

I mamy już publikację rozporządzenia tyle że nie Ministra Energii, a Ministra Aktywów Państwowych. Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2332.  


Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia